Fællessang

Erik og Henrik skrev i oktober 2021, at de håbede på ”nue skjønn awtner” med Fællessang!
Det har vi i den grad fået. Vi fik 3 af slagsen i efteråret, den sidste lige på Corona-falderebet den 15. december, hvor Menighedshuset rungede af dejlige julesange m.m.
”Bandet” består nu af 2 guitarister, 1 pianist og 2 forsangere, og alle er i den grad med til at skabe en fantastisk stemning,
Det er atter tid til fællesskabsfølelse igennem sangen og der er mulighed for igen – eller for første gang - at være med i løbet af dette halvår i alt 4 gange:
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset.
Onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset.
Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00 i Menighedshuset.
Onsdag den 1. juni 2022 kl. 19.00 i Præstegårdshaven, hvis vejret tillader det, og ellers i Menighedshuset.
Håber at se rigtig mange fra hele pastoratet til disse ”skjønn awtner”.
Fællessang i Vils er et samarbejde mellem Vejerslev Menighedsråd og Vils og Omegns Borgerforening.

Onsdage foråret 19.00

 

Hvad skal vi gøre med kirken?

Kom med inspiration og ideer.
Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at kunne påbegynde den indvendige renovering af kirken i 2020.
Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at bidrage med inspiration og ideer til, hvad der skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad der skal forandres.
Jo mere inspiration og jo  flere ideer vi får, jo bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kirkerummet.
Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne med konkrete eksempler – til menighedsrådet.
Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe

 
Maria Suiten

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.
Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.
Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.
Sådan begynder Marias moderskab – med frygt - men frygten afløses af glæde, da hun føder sin søn og ser ham vokse op.
Glæden varer dog ikke ved, og Maria står ved korset, da hendes søn korsfæstes.
Marias historie er historien om en mor, der følger sin søn fra krybbe til kors, og den historie fortæller vi i Vejerslev kirke den 3. april kl. 16.00, hvor også Sydmors skoles kor deltager.

Søndag den 3. april kl. 16.00
i Vejerslev Kirke

 
Alle kirker synger

Nykøbing Kirke Mandag d. 31. januar kl. 19 - 21
Redsted Kirke Onsdag d. 23. februar kl. 19 - 21
Vester Assels Kirke Onsdag d. 16. marts kl. 19 - 21
Ansgarskirken Tirsdag d. 5. april kl. 19 - 21
Sejerslev Kirke Tirsdag d. 3. maj kl. 19 - 21
Erslev Kirke Juni kl. 19 - 21
Ejerslev Kirke Onsdag d. 6. juli kl. 19 - 21
Galtrup Kirke August kl. 19 - 21
Dragstrup Kirke Torsdag d. 8. september kl. 19 - 21
Jørsby Kirke Torsdag d. 6. oktober kl. 19 - 21
Flade Kirke November kl. 19 - 21

”Alle Kirker Synger” i Vester Assels Kirke onsdag den 16. marts 2022 kl. 19 - 21
Gunhild fortæller lokalhistorie. Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.

Onsdag den 16. marts kl. 19.00
i Vester Assels Kirke