Menighedsrådsvalg 2016 - Konstituering

Vester Assels Menighedsråd
Indkaldelse til konstituerende møde.

Konfirmandhuset. Præsteallé 1. 7990 Øster Assels
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 16.30

--------

Vejerslev Menighedsråd
Indkaldelse til konstituerende møde.

Menighedshuset i Vejerslev
Torsdag den 17. november 2016 kl. 19.30

 

Menighedsrådsvalg 2016 - Vejerslev

Det bekendtgøres hermed, at der ved tidsfristens udløb kun var indleveret een gyldig kandidatliste. Det betyder, at valget i Vejerslev Sogn den 8. november aflyses.

De valgte til det nye menighedsråd er:
Anny Nielsen
Jørgen Paaske
Karen Marie Villadsen
Kristian Roesen
Elin Vilsgaard

Stedfortrædere er:
Astrid Kallestrup
Else Glintborg

Med venlig hilsen
Afgående formand i Vejerslev: Anny Nielsen

 

Allehelgensdag

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesterne, hvor vi vil mindes dem, der ikke er her længere.
Så uanset, om du har mistet i det forgangne år eller for længere tid siden, så kan det være godt at få lov at være i sorgens rum.
Navnene på dem vi har mistet, og som er begravet heri pastoratet i det forgangne år, vil blive læst op.
Øster Assels kl. 10.15 –
Vejerslev kl. 14

Øster Assels kirke kl. 10.15
Vejerslev  kirke kl. 14.00
Søndag den 6. november

 

Adventsgudstjeneste i Blidstrup Kirke

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe på efterskolen, hvor efterskoleforstander Karsten Madsen vil dele sine tanker om at være menneske under overskriften »Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord«.

Blidstrup kirke
Torsdag den 24. november kl. 19.00

 

Adventsgudstjeneste  i Vester Assels

Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

V. Assels kirke
Søndag den 27. november kl. 10.15
(1. søndag i advent)

 

Adventsfest i Vejerslev

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Borgerforeningen og Idrætsforeningen adventsfest den 1. søndag i advent.

Vi begynder med gudstjeneste i Vejerslev Kirke kl. 14.

Efterfølgende vil der være adventsfest i Menighedshuset i lighed med sidste år.

Børnekoret medvirker i kirken og går Lucia efter kaffen.

Vejerslev kirke
Søndag den 27. november kl. 14.00
(1. søndag i advent)

 

Alle kirker synger

Nykøbing Kirke
Onsdag den 24. november kl. 19.00-21.00

 

Teatersalsgudstjeneste i Nykøbing

Igen i år arrangerer nogle af øens præster en anderledes gudstjeneste for hele familien i Teatersalen i Nykøbing. Vel mødt til en anderledes gudstjeneste.

Morsø Teatersal
Søndag den 13. november kl. 14.00

 

Tante Andante kommer i kirke

Til efterårets sidste spaghettigudstjeneste, som også er afslutning for årets Minikonfirmander, har vi inviteret den meget populære »Tante Andante« fra Lemvig.

»Da Gud skabte verden gik det ikke stille af«. Gennem sang, musik, leg, teater og fortælling tager Tante Andante og Professor Virvar alle med gennem en musisk skabelsesberetning.

Det bliver vel nok spændende! Efter gudstjenesten er der som altid spaghetti og kødsovs i Menighedshuset.

Det er gratis at deltage og alle er hjerteligt velkomne!

Vejerslev kirke
Torsdag den 17. november kl. 17.00

 

Adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke

Der holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke tirsdag den 6. december.

Under gudstjenesten er der Luciaoptog med Sydmors Børnekor, og bagefter går vi i forsamlingshuset, hvor der er spil på 6’eren, og Gerhard Mark underholder.

Vi slutter kl. 21.30.

Øster Assels kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.00

 

Juleafslutning for skolen

Sydmors Skole og Børnehus kommer til juleafslutning den dag, børnene får juleferie.

Vejerslev kirke
Tirsdag den 20. december