Juleafslutning i skolen

Sydmors Skole og Børnehus kommer til juleafslutning den dag, børnene får juleferie.

Børn og forældre får besked om tidspunktet senere.

 
Adventsgudstjeneste i Øster Assels kirke

Adventsgudstjeneste i Øster Assels Torsdag den 2. december kl. 19 holdes adventsgudstjeneste i Øster Assels Kirke.
Vi begynder i kirken med gudstjeneste og Luciaoptog, som Sydmors Børnekor vil stå for.
Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor der er arrangeret forskellige former for underholdning.
Vi slutter kl. 21.30.

Torsdag 2. december kl. 19.00
i Øster Assels kirke


De 9 Læsninger

Adventstiden er ventetid og glædestid. Vi venter på jul, og en god måde at fylde ventetiden på er at fortælle gode historier til hinanden.
Adventstiden er også tiden for den helt store historie, nemlig Guds historie.
Den historie er virkelig stor, men med læsningerne fra Bibelen og musikken i dag forsøger vi at tegne det helt store billede fra skabelsen til lysets komme til verden, så vi slutter med læsningen af de to juleevangelier fra Matthæusevangeliet og Johannesevangeliet.
Vi glæder os til at dele en dejlig stund med unge og ældre ved De 9 Læsninger den 12. december kl. 10.15 i Blidstrup Kirke, hvor musiker Julie Exner medvirker, og personer fra menigheden medvirker som læsere.

Søndag den 12. december kl. 10.15
i Blidstrup Kirke

 
Hellig tre konger

Og i det nye år...
Vanen tro markeres Helligtrekonger i Vester Assels med gudstjeneste i kirken og efterfølgende kaffe i forsamlingshuset, hvor Menighedsrådet er vært. Mere om arrangementet på sydmorspastorat.dk

Søndag den 5. januar kl. 19.00
i Vester Assels Kirke

 
Adventsfest i Vejerslev

Gudstjenesten afholdes kl. 14 som en almindelig gudstjeneste uden medvirken af børnekoret.

Aflyst - Den efterfølgende juletræsfest i Fritidscentret

Traditionen tro holder vi i fællesskab med Juletræsudvalget adventsfest den 1. s. i advent.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14, hvor børnekoret medvirker.
I lighed med tidligere er der efterfølgende juletræsfest i Fritidscentret i Vils.

Vejerslev kirke
Søndag den 29. november kl. 14.00
(1. søndag i advent)

 
Adventsgudstjeneste i Vester Assels kirke

Søndag den 28. november kl. 16 (1. s. i advent) er der Adventsgudstjeneste i Vester Assels Kirke.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i våbenhuset og ønsker hinanden glædelig advent.

Søndag 28. november kl. 16.00
i Vester Assels kirke

 
Julesalmer efter dit valg

Vi synger julen ind søndag den 5. december kl. 10.15, og traditionen tro er det op til menigheden at bestemme, hvilke salmer der skal synges.
Kom og vær med til at til at synge de smukke gamle salmer.

Søndag den 5. december kl. 10.15
i Øster Assels Kirke