Menighedsrådet - er det noget for dig?

Noget  af  det,  der  er  blevet  udskudt  på  grund  af  coronakrisen  er  orienteringsmøderne  om  det  kommende  menighedsrådsvalg.

Myndighederne har nu valgt at rykke tidspunktet til den 9. juni, hvor der også holdes møder for sognene i Sydmors Pastorat. Vi håber, at mange vil benytte lejligheden  til  at  deltage  og  høre  om  både  de  aktiviteter,  der  har  været  i  menighedsrådet  i  2019,  og  om  de  planer,  der  er  for  2020  og  2021.  Og  skulle du have lyst til at træde ind i menighedsrådet, så er du også  velkommen  til  at  kontakte menighedsrådsformændene  –  eller  en  af  de  andre  i  menighedsrådene.

Tirsdag den 9. juni:

Øster Assels og Blidstrup i IT-huset i Øster Assels kl. 19.00.
Vejerslev i Menighedshuset i Vils kl. 20.00.
Vester Assels kl. 16.00.

 

Hvad skal vi gøre med kirken?

Kom med inspiration og ideer.
Øster Assels Kirke er blevet bevilget penge til at kunne påbegynde den indvendige renovering af kirken i 2020.
Menighedsrådet håber, at mange har lyst til at bidrage med inspiration og ideer til, hvad der skal bevares, hvad der skal udskiftes, og hvad der skal forandres.
Jo mere inspiration og jo  flere ideer vi får, jo bedre rammer kan vi skabe for muligheder i kirkerummet.
Så kom endelig med dine ideer og forslag – gerne med konkrete eksempler – til menighedsrådet.
Mere herom i de kommende kirkeblade.

Birgitte Landgrebe