4 Kirker header

KIRKE-, KULTUR- og KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER ved Sydmors Pastorat

Menighedsrådene i Sydmors Pastorat søger en Kirke, - kultur- og kommunikationsmedarbejder med tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen er på 8 timer pr. uge, men afhængig af dine muligheder/ kompetencer måske mere.
Vi søger en medarbejder, som har lyst til at være med til at sætte sit præg på det kirkelige arbejde og aktiviteter.
Sydmors Pastorat er sammensat af 3 sogne, 4 kirker, der varetages af pt. 3 menighedsråd, Vejerslev sogn, hovedsognet, med Vejerslev kirke, Øster Assels-Blidstrup menighedsråd, der har Blidstrup kirke og Øster Assels kirke samt Vester Assels med Vester Assels kirke.
De 2 sidstnævnte arbejder på en sammenlægning ved det kommende valg.
Pastoratet har 1225 folkekirkemedlemmer. Vi er et pastorat med et fint kirkeliv og en vision om, at kirken skal være for alle. Vi har den senere tid bl.a. pga. vakant præstestilling ikke haft noget egentligt arbejde for børn og unge udover juniorkonfirmander og konfirmander. Men vi kunne godt tænke os, at det blev til mere.
Du kan selv være med til at definere en del af stillingens indhold alt efter kvalifikationer.
Vi søger en medarbejder, der kan

 • Vikariere ved konfirmandundervisning, og deltage efter behov i samarbejde med præst
 • Varetage juniorkonfirmander i samarbejde med præst
 • Deltage i / arrangere særlige gudstjenester i samarbejde med præst
 • Være frivilligkoordinator med særligt fokus på at etablere en frivillig-gruppe.
 • Varetage PR og kommunikation på sociale medier, hjemmeside, Sydmors Nyt mm.
 • Varetage praktiske opgaver med print, upload af div. til FIN (Folkekirkens intranet) opdatering af kalender på Medarbeideren.dk
 • Samarbejde med lokale organisationer/foreninger
 • Andet? Måske dine ideer kan komme ind her

 Vi tænker om dig

 • at du er god til at formidle både mundtligt og skriftligt
 • at du tænker kreativt og er iderig
 • at du har et godt kendskab til kristendommen
 • at du kan rekruttere og samarbejde med frivillige, som en vigtig del af kirkens liv
 • at du har en venlig og imødekommende fremtræden overfor kirkens menighed og brugere
 • at du har relevant uddannelse og/eller relevant erfaring

Vi kan tilbyde et job med stor fleksibilitet mht. planlægning af arbejdsdage og arbejdstid. Stillingen kan evt. suppleres med timer som børnekorleder/kirkesangerafløser/kirkemusikerafløser

Om os

Pastoratet er beliggende på den sydligste del af Limfjordsøen Mors og består af 4 sogne med 3 menighedsråd, der samarbejder på tværs. Vi har et fint kirkeliv og dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har fælles kirkesanger i alle 4 kirker, samme organist i 3 af kirkerne og vores graverteams er gode til at samarbejde. Desuden har vi pt. en kirke/kultur medarbejder, der dækker hele pastoratet, som har været projektansat, da vi skulle afdække behovet.
I pastoratet findes gode skole-, indkøbs- og børnepasningsfaciliteter.
Vi befinder os på en særdeles naturskøn ø med smukke og afvekslende omgivelser og mange kulturtilbud - ikke mindst det årlige Kulturmøde i august og Skaldyrsfestivalen. Så uanset om du er til gåture, svæveflyvning, vinterbadning eller veteranbiler, vil du befinde dig godt på Mors.

Kirken er en integreret del af lokalsamfundet. Samarbejdet mellem kirken og de øvrige institutioner og foreninger fungerer godt med tværgående aktiviteter, som gerne etableres med bistand fra frivillige. Vi har fx koncert i kirkerne, jagtgudstjeneste, adventsgudstjeneste/juletræsfest, samtalesalon, fællessang, spiseklubber, friluftsgudstjenester, sorggrupper, aftengudstjenester og meget andet.

Ansøgning

Vi vil gerne have en ansøgning fra dig, hvor du fortæller om dig selv, dine kvalifikationer og hvad du tænker, du kan bidrage med. Ansøgningen skal være Vejerslev menighedsråd i hænde senest 03. april 2024 klokken 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet i Vejerslev: Anny Nielsen, mobil 2711 2907.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske i Vejerslev sogn med tjeneste for hele Sydmors Pastorat.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.
Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner).
Hertil kommer 18% i pension.
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056,00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249,00 kr.(nutidskroner).
Hertil kommer 18% i pension. OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Pastoratet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og evt. referencer.

-------------------- ¨¨¨¨¨¨¨¨ ---------------------

Sydmors Pastorat
Pastoratet er beliggende på den sydligste del af Limfjordsøen Mors og består af 4 sogne med 3 menighedsråd, der samarbejder på tværs. Vi har et fint kirkeliv og dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har fælles kirkesanger i alle 4 kirker, samme organist i 3 af kirkerne og vores graverteams er gode til at samarbejde. Desuden har vi en kirke/kultur medarbejder, der dækker hele pastoratet.
I pastoratet findes gode skole-, indkøbs- og børnepasningsfaciliteter.
Vi befinder os på en særdeles naturskøn ø med smukke og afvekslende omgivelser og mange kulturtilbud - ikke mindst det årlige Kulturmøde i august og Skaldyrsfestivalen. Så uanset om du er til gåture, svæveflyvning, vinterbadning eller veteranbiler, vil du befinde dig godt på Mors.

Kirken og byerne

Kirken er en integreret del af lokalsamfundet. Samarbejdet mellem kirken og de øvrige institutioner og foreninger fungerer godt med tværgående aktiviteter, som gerne etableres med bistand fra frivillige. Vi har fx koncert i kirkerne, jagtgudstjeneste, adventsgudstjeneste/juletræsfest, samtalesalon, fællessang, spiseklubber, friluftsgudstjenester, sorggrupper, aftengudstjenester og meget andet.

Sognepræst - vikar

Susanne Troelsgaard
Kirkebakken 1
7980 Vils

2962 3546
ESTN@km.dk

Pastorat
CVR-nr: 3622 9640
Mobil Pay: 89 454
Privatlivspolitik

Vejerslev Sogn

Formand: Anny E. Høegh Nielsen
2711 2907
AnnyEHN@gmail.com

Graver: Henning Mikkelsen
5133 9788
GraverhusetVejerslev@Hotmail.com

Øster Assels - Blidstrup Sogn

Formand: Kirsten Sanders
2121 3091
KirstenSanders@gmail.com

Graver: Flemming Futtrup
4048 1550
Futtrupc@Hotmail.com

Vester Assels Sogn

Formand: Gunhild Olesen Møller
2332 9210
Gunhildom@gmail.com

Graver: Inge Dam Svenningsen
4266 4048
VesterAsselsKirkekontor@gmail.com