Øster Assels:

Øster Assels kirke består af middelalderligt skib, kor og apsis samt et tårn fra 1400-tallet. Det nederste af tårnet er bygget af kvadersten, ovenover af teglsten. Apsis blev istandsat/ombygget i 1883. Kun korets nordvindue er oprindeligt. Tårnet har haft pyramidetag.

Ved kirkens nordside har der ligget et sengotisk sakristi, som senere blev benyttet til kapel. Da sakristiet blev nedrevet, blev der bygget et våbenhus foran syddøren. Også våbenhuset blev senere nedrevet, og i dag bruges tårnrummet som våbenhus. Over apsistagets spids sidder en sten, som enten er et omvendt vievandskar, eller som har været anvendt som afløb for indviet vand.

Da hele tårnrummet anvendes som våbenhus, findes opgangen til tårnet ad denne udvendige trappe.

Klokken, der er støbt af De Smithske Klokkestøberier i Aalborg i 1912, er en omstøbning af en sengotisk klokke. Den bærer indskriften: For kirken i Øster Assels det Herrens Aar – MCMXII.

Det fritstående alterbord er romansk og muret af kvadersten, men dækket af en træplade, der er betrukket med rødt plys. Der findes en (tom) helgengrav i bordet.

Alterbilledet, “Den fortabte Søn”, er malet af Troels Trier. Det erstattede den gamle altertavle i 1924. Rammen er samtidig med billedet.

Alterstagerne er fra o. 1600.

Den gamle altertavle fra o. 1600 hænger nu på skibets sydvæg. Maleriet, der er udført af Milton Jensen, 1885, forestiller Kristi opstandelse.

Der findes et dåbsfad fra o. 1575 fra Nürnberg. I bunden er der et relief, der forestiller den tyske rigsørn og det habsburgske våben. Fadet bærer en indskrift: »Got sei mit uns« En dåbskande af tin er af nyere dato.

Den skabsformede præstestol, der står i korets nordvesthjørne, er skænket af »Madamme Maren Vognsdatter, sal. Hr. Graversis« i 1708. Den svarer til præstestolen i Vester Assels.

I korets nordvindue sidder et glasmaleri, der forestiller englen ved Mariæ Bebudelse.

Figurerne i korsfæstelsesgruppen i kirkens skib er fra o. 1525. Korset og fodstykket er af nyere dato. Endnu i 1882 hang det på triumfvæggen. Det blev nedtaget og lagt på loftet, men er senere hængt op på skibets nordvæg.

Den tomastede råsejlskonnert, Fortuna, er udført af Engbert Jeppesen o. 1972.