Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse
Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til konfirmanden og siger, at han holder, hvad han lovede ved dåben. Konfirmanden gentager dåbens ja til den kristne tro og bliver velsignet.

Sydmors Pastorat giver alle konfirmander en salmebog i gave.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse og skaffe sig et passende kendskab til Folkekirkens gudstjeneste.

Præsten informerer nærmere om indskrivningen, når eleverne er begyndt i skolen i 7. klasse efter sommerferien. Indskrivning foregår ved en gudstjeneste medio september.

Se datoerne for konfirmationer i 2024
Hermed en liste med datoer til de kommende konfirmander:
Øster Assels 28. april
Vejerslev 12. maj
Vester Assels 9. maj

Vær opmærksom på regler for fotografering og videooptagelse i kirken og på kirkegården.
Afhængig af antal konfirmander i den enkelte kirke kan der være begrænsninger på det antal gæster, som konfirmanden kan have med i kirken.

Se datoerne for konfirmationer i 2025
Hermed en liste med datoer til de kommende konfirmander:
Øster Assels 27. april
Vejerslev 11. maj
V. Assels 29. maj
Blidstrup 4. maj

Juniorkonfirmander
Når barnet går i 3. eller 4. klasse, kan man blive juniorkonfirmand sidst i sommerferien.

Sydmors Pastorat laver i samarbejde med Frøslev - og Sydvestmors Pastorat 3 dage sidst i sommerferien med fokus på ”det med Gud og os”, hvor der synges, lyttes, læres og leges.
Det hele sluttes af med en gudstjeneste i en af vore kirker, hvor årets juniorkonfirmander får et diplom.
I 2024 bliver det i dagene 6. 7. 8.. og 11. august og med gudstjeneste 11. august.

Forældre til børn i de pågældende klasser kan snakke med deres børn, om de har lyst til at blive juniorkonfirmander.
Når vi nærmer os sommerferien, vil der komme yderligere oplysninger om praktiske forhold, tilmelding mv.
Klik her for at se invitationen.

Spørgsmål kan rettes til sognepræsten 2962 3546