Folder med dette kan hentes her! eller afhentes hos graveren.

Pasning af gravsteder.

Der er 3 muligheder:

1. På regning:
Det vil sige, at man en gang om året får tilsendt en regning på det, man har fået lavet, det vil sige alm. vedligehold, forårs-/sommerblomster, grandækning eller krans til jul.
Hvis der skal skiftes planter ud, eller der skal laves noget ekstra på gravsteder, f.eks. opretning af sten, sker det på regning. Dette aftales med graveren.
Det er gravstedsejeren, der har ansvaret for gravstedet.

Taksterne fastsættes en gang årligt af provstiet.

2. Legataftaler:
Legataftaler betyder, at man laver en flerårig aftale, som betales første år.
En legataftale kan laves for 20 år, 25 år eller 30 år, for urner dog kun 10 år.
Legataftalen indeholder den samlede pris for perioden, som indbetales til Stiftet.
Aftalen kan indeholder vedligehold af gravstedet, plantning af forårs-/sommerblomster, grandækning, krans til jul etc.
Anlæg af gravsted sørger gravstedsejer for.
Hvis planterne i perioden går ud eller bliver for store og dermed skal skiftes, gøres dette på kirkegårdens regning. Dette sker efter graverens skøn.
Evt. opretning af sten sørger kirkegården for.

Taksterne fastsættes af Stiftet.

3. Egen pasning:
Såfremt man som gravstedsejer har valgt selv at passe gravstedet, står man for anlæg, vedligehold, forårs-/sommerblomster og grandækning.
Det er gravstedsejeren, der har ansvaret for gravstedet, herunder opretning af sten.
Såfremt man ønsker hjælp til noget af ovenstående, kan det aftales med graveren.

Arbejdet udføres efter regning.

 

Ved begravelse/urnenedsættelse

Kontakt graveren for valg af gravsted.

Anlæggelse af gravstedet kan evt. aftales med graveren.
Betaling i henhold til gældende takster, som fremgår af kirkegårdsvedtægtens takstblad. Denne kan, på anmodning, fremvises af graveren.

Graveren udsteder kopi af gravstedsbrevet. Brevet viser, hvem der står som ejer, og hvor længe man har gravstedet.

Ca. 3 måneder før gravstedsudløb kontakter graveren ejeren af gravstedet, og forhører sig om ønske vedrørende sletning eller forlængelse af brugen af gravstedet. Hvis vi ikke kan få fat i gravstedsejer, sættes skilt op om at kontakte graver. Det sættes op ved grandækning, og har vi ikke hørt noget efter 1 år, sløjfes gravstedet i henhold til reglerne fra kirkeministeriet.

 

Kirkegården er inddelt i 4 afsnit

Afdeling 1 - nord for kirken

Gravstederne fremstår med hæk på 3 sider og med granitsten til forkant.

Afdeling 2 - syd for kirken

Gravstederne fremstår med hæk på alle sider, med åbning i hækken på forsiden.

Afdeling 3 - syd for bøgehækken mod vest

Gravstederne fremstår med hæk på 3 sider med granitsten til forkant.

Afdeling 4 - syd for bøgehækken mod øst

Gravstederne fremstår dels som urnegravsteder og dels som gravsteder i græs med hæk på 3 sider.

For alle afdelinger gælder det, at glasvaser på gravstederne er forbudte.
Ligeledes er det forbudt at anvende lyskæder af enhver art.