Vester Assels:

Kirken består af romansk skib og kor samt sengotisk tårn. Den romanske del af kirken er opført af granitkvadre. Korets østvindue er tilmuret. Det har nordvinduet også været, men er genåbnet. De oprindelige døre er tilmurede. Af syddøren er der kun spor i soklen på grund af murens omsætning.

Tårnet er fra o. 1500 og delvist opført af udflyttede kvadre. Der er et enkelt glamhul på de tre sider, mens der er det smalle glamhuller på nordsiden, som anses for oprindelige. Taget er pyramideformet og teglhængt. Tårnrummet fungerer som våbenhus. Det fremgår af regnskaberne fra o. 1700, at et nu ikke længere eksisterende våbenhus er blevet istandsat.

Tårnuret er moderne, men klokken er fra o. 1350. Den bærer indskriften: »Nicolaus me fecit nomine Domini Amen.« – På dansk: »Nikolaj gjorde mig i Herrens navn. Amen.«

Altertavlen er en renæssancealtertavle fra 1610-20 med nye billeder af Troels Trier fra 1951: "Det store gæstebud". Sidefløjene er bemalede træskærerarbejder ligeledes af Troels Trier og forestiller to af de tre undskyldninger for ikke at tage imod indbydelsen til festen.

Mod nord ses manden, der har købt nogle nye okser, og mod syd ham, der skal tage sig af mark.

Alterbordet er muret og pudset, men dækket af rødt plys med et påsyet kors af guldtråd.

Alterstagerne er af malm og fra o. 1550.

Døbefonten har en rundstav foroven og forneden på kummen, men er ellers helt glat og uden særlige kendetegn. Foden har en kvadratisk grundform og med en rundstav. Der findes et dåbsfad fra Nürnberg o. 1575. Motivet i bunden er Mariæ Bebudelse.

Tremastet bark er ophængt i kirkens skib. Det er bygget af Jens Kusk Jensen 1907. De forreste master har råsejl, mens mesanmasten er gaffelrigget og med topsejl.